Rådyrstammen mot gamle høyder?

Rådyrstammen på statsallmenninga har vært økende de siste årene og flere mener den nå nærmer seg de høye bestandene det var i begynnelsen av nittiårene før den kollapset OL-vinteren 94, som var en meget hard vinter for rådyra. I høst ble det skutt 40 rådyr som er en dobbling av uttaket det har vært de siste årene med unntak av høsten 2013 da det ble skutt 29 dyr. I høst var det en kvote på 12 dyr i bukkejakta og det ble skutt 9 bukker. I ordinær rådyrjakt fra 1. oktober ble det solgt 57 kort og skutt 31 rådyr. Totalt ble det utdelt 69 kort som gir en fellingsprosent på 58%.
Av de skutte rådyra var 47,5 % bukker, 25 % geiter og 27,5 % killinger.

Gasta Design