Rådyrfellinger 2016

Foto:Bjørnar Johnsen ID:575

Foto:Bjørnar Johnsen ID:575

En oppsummering etter høstens rådyrjakt. Generellt meget bra med rådyr og fellingsprosenten ble hele 59% som er uvanlig høyt for statsallmenninga. Med en økende gaupestamme ble kvoten redusert noe foran høstens jakt, men det ser ut til å være meget bra med rådyr mange steder fortsatt. Ser ut til å være mest gaupetrafikk nedi Engerdaln og Elvdalen, men det har også vært spor etter gaupe ved Lillebo i høst.  Til bukkejakta som er en avlysningsjakt var det veldig stor interesse og for første gang ble kvota på 13 bukker fylt i god tid før jakttia på rådyrbukkene var over. I ordinær jakt fra 1. oktober ble det utdelt 65 kort. Med bukkejakta ble det felt 46 rådyr (21 bukker, 12 geiter og 13 killinger). Det kom mye snø tidlig i november og da var det en periode med gode lureforhold for snikjegerne, de kortbeinte hundene derimot ble det veldig tungt for, men som bildet viser var det noen goddager i høst også! Her er en oversikt over tildelte og felt rådyr fra 1991.       

Gasta Design