Fjellstyremøte neste tirsdag

Foto: Ole Opseth ID:576

Foto: Ole Opseth ID:576

Årets første fjellstyremøte er neste tirsdag, den 14 februar. Innkalling og saksframlegg finner du som vanlig under knappen styrearbeid. Det er mange interessante saker på saklista denne gangen.  Fjellstyret skal uttale seg om avtaler vedr turstier, motorferdsel i utmark, spørsmål om avgiftsfritt feste, fornyelse av avtale om plasser for bikuber, søknad om fritak fra fiskekortavgift, leie av terreng for sporprøve, representasjon i Rendalen Renselskap, spørsmål rundt et tildelt bidrag for å nevne nesten alle. Rosinen i pølsa er nok allikevel at fjellstyret skal behandle opplegget for småviltjakt 2017. Som det går fram av innkallinga er første del av møtet et fellesmøte mellom de ansatte og styret. De som ønsker å overvære behandlingen av de ordinære fjellstyresakene kan innfinne seg på Skrivargarden fram mot halv elve -elvetia. 

Gasta Design