Rådyr med parykkhorn

Erik Nordgård har et viltkamera i nærheten av Engerdalssetra på en saltstein hvor et rådyr med parykkhorn var innom.Parykkhorn er en sjukdom hos rådyr, elg og andre hjortedyr som følge av hormonforstyrrelser. Ragnar Omang har hatt ei rådyrgeit med parykkhorn på sin rådyrforing i vinter, kanskje er det denne geita som er på bildet. Parykkhorn fortsetter å vokse og til slutt kan vertsdyret bli blindet av denne utveksten. Rådyret på bildet er nok alvorlig plaget og synsfeltet ser ut til å være innsnevret, etterhvert kan nok denne miste synet helt. 

Gasta Design