Prosjektrapport mårprosjektet

NJFF-Hedmarks mårprosjekt hadde sitt første år i 2013/2014. Under jakt- og fangstsesongen ble det registrert totalt 138 mår gjennom prosjektet. Dette betyr at det har blitt gitt ut et betydelig antall feller til ivrige fangstmenn- og kvinner rundt om i fylket, som forhåpentligvis settes opp og øker fangsten. Alle tre viltstellområdene i Engerdal har vært med i prosjektet og 27 mår er innmeldt i løpet av denne fangstsesongen i Engerdal. Premieringen har vært ei Syningfelle ved fangst av 3 mår og ei conibearfelle ved fangst av 2 mår. Det ser ut som prosjektet blir videreført neste fangstsesong og det blir jobbet for å få på plass lokalkontakter i hver eneste kommune i Hedmark.Prosjektrapporten kan leses her. Morten Aas hadde en sak om mårfangst med gode råd fra Tor Åsheim 17.12.2013 på fjellstyrets hjemmeside som er nyttig for ivrige mårfangere, les den her

Gasta Design