Protokollen fra Fjellstyremøtet er klar

Foto: Ole Opseth. ID:552

Foto: Ole Opseth. ID:552

protokollen fra fjellstyremøte den 16 november er nå klar og kan leses under knappen "Styrearbeid", eller du kan lese den her. Neste møte i fjellstyret er den 20 desember kl 10:00. 

Gasta Design