Motorferdsel i utmark

Foto: Jan Nordvålen ID:554

Foto: Jan Nordvålen ID:554

I følge motorferdsellovens § 2 og 3 er det forbud mot motorisert ferdsel i utmark. Dette er sikkert de fleste kjent med. Det som nok ikke er så opplagt for mange, er at dette også gjelder kjøring på ubrøytede skogsbilveier. Føgende står i § 2: "Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil." Spørsmålet mange vil stille, er da: når blir det ulovlig å kjøre på ubrøytet vei? I følge juristene så blir det å regne som ulovlig kjøring når det blir så mye snø at du ikke lenger kan ta deg fram med en vanlig tohjulsdrevet personbil. Her er det klart at det må bli en glidende overgang, men med de snømengdene som har kommet her i distriktet de siste ukene, så er det ikke lenger tvil om at den grensa er passert for mange centimeter siden. Vi har merket oss at det har vært mye kjøring på ubrøyta veier den siste måneden, og vi henstiller folk til å slutte med dette nå. Det betyr at når oppsynet kommer over biler som allikevel kjører på ubrøytede veier, må vi anmelde dette. Og med de bøtesatsene som er på ulovlig motorferdsel så kan man nok ha godt betalt for å ta skia fatt.

Gasta Design