Protokollen fra fjellstyremøte er klar.

Foto: Ole Opseth. ID:258

Foto: Ole Opseth. ID:258

Nå er protokollen fra fjellstyrets møte den 29 oktober klar. Vi har tidligere publisert fjellstyrets høringsuttalelse vedr snøskuterløyper. Nå er også protokollen for de øvrige sakene på møtet klar. Du finner dem som vanlig under knappen STYREARBEID på denne siden, eller du kan trykke her.  

Gasta Design