Protokoll fra styremøte.

Foto: Arkiv/ Ole Opseth. ID:626

Foto: Arkiv/ Ole Opseth. ID:626

 

Protokollen fra styremøte i Engerdal fjellstyre den 31 mai er klar og ligger nå tilgjengelig under menyknappen Styrearbeid. Eller du kan lese den ved å trykke her. Neste ordinære fjellstyremøte er den 22. august kl 19. 

Gasta Design