Det klekker.

Foto: Ole Opseth. ID:627

Foto: Ole Opseth. ID:627

Som rapportert i tidligere sak, se under, er det nå bra forhold for sommerfiske på flere steder. Fluefiskere jakter ofte døgnflueklekkinger, og vi kan nå rapportere om døgnflueklekkinger på flere steder, bl.a. i Jytlingsmarka og i Litl-Engeren hvor bildet til høyre er fra. Det er helst i stille vann og i småelver og åer der vannstanden har kommet ned på normalnivå en finner disse. For Femundselva sin del er vannstanden kanskje noe høy enda, men elva er på vei nedover så det endrer seg litt fra dag til dag. Ellers er det som nevnt myggklekkinger og en skal også være forberedt på maursverminger på varme dager. Mye å glede seg til for fluefiskerne altså, og det gjelder å kjenne sin besøkelsestid nå.

Gasta Design