Protokoll fra Fjellstyremøte

Protokollen fra fjellstyremøtet den 13 mars er nå klar og kan leses ved å gå inn under menyefanen Styrearbeid, eller ved å trykke her.

foto: Arkiv/Ole Opseth

foto: Arkiv/Ole Opseth

Ole Opseth