Fiskelykke i finværet

To som har utnyttet det fine vinterværet i det siste til isfisking er Rune Foss og Pål Kristoffersen. Disse karene kjenner Femundsmarkas mange storfiskvann godt og greide å lure både fin røye, lake på 2560 g og fem store abborer på 1100 - 1250 g. Med det har vi fått enda et bevis på at en går glipp av mye godt fiske om en utsetter fisketuren til vårsola får skikkelig tak.

Foto: Rune Foss

Merète Trangsrud