Opplegg for småviltjakta 2017.

Tiurkyllingerweb.JPG

Fjellstyret vedtok på sitt møte sist tirsdag opplegget for småviltjakt for jaktsesongen 2017/18. Kort og godt er opplegget det samme som sist år. Det vil si at fjellstyret har ikke vedtatt forhåndssalg av jaktkort for ryper og skogsfugl nå, men venter til takseringsresultatet er klart i august med å bestemme hvordan opplegget blir for jakt på ryper og skogsfugl. Det betyr at som sist år er det ingen søknadsfrist å forholde seg til nå i april, men så snart vi har bestemt et opplegg i august vil vi kunnegjøre det på vår hjemmeside.  Med bakgrunn i siste års tetthet og produksjon har fjellstyret vedtatt at det ikke vil bli tildelt kort til turistbedrifter for kommende sesong. For den som ikke jakter skogsfugl og ryper, altså annet småvilt som hare, endre, duer m.m., så er det ingen antallsbegrensinger i korttilbudet. Vi vil legge ut våre kort for salg hos kortselger og på Inatur.no ca 1 april. For den harde kjeren som kun klarer seg med et jaktkort for smårovvilt vil opplegget bli videreført i forhold til salg av slike. Det samme gjelder kort for trening av jakthunder.

Opplegget for småviltjakta 2017 (korttyper, priser, tider, trening av hunder m.m.) kan du lese her.

Vedtaket kan du lese i møteprotokollen, se sak under.

Gasta Design