Ljørbuene på Kvisleflået.

Foto: Bjørnar Johnen ID:580

Foto: Bjørnar Johnen ID:580

Har vært en runde på Kvisleflået i dag og sett om de 5 åpne ljørbuene som ligger idyllisk til innenfor naturreservatet. Buene er enkel standard uten gulv og med et åpent ildsted midt i løa, er lurt å ta av takluka før man fyrer opp og stenge døra for å få trekken til gå opp gjennom luka. Fjellstyret vedlikeholder ljørbuene og sørger for at det er ved i buene. Alle er velkomne til å bruke ljørbuene for å koke seg en kaffekjele eller ta en overnatting på brisken, er noe trekkfult så det kreves bra sovepose. Er kjempefint skiføre på Kvisleflået nå så en hæljetur på Flået anbefales. For den som ikke er så kjent så ligger Kvannjotbua langs østveien akkurat innafor grensa for naturreservatet. Rønningsodden ligger lenger innover østveien ned mot Brenna ikke så langt fra Styggdalssetra. Bjøråskrokbua ligger på nersia av Lortsetervein ved Vesl Kvisla ikke så langt fra Hovdroa. Rett sør for denne bua ligger Veslkjølbua som ligger i kanten av Storkjølen. Siste Ljørbua ligger rett på nersia Lortseterveien føre Lortsetra og har navnet Pikkrøvbua uten at jeg skal spekulere i hvorfor den heter det.     

Gasta Design