Protokoll fra fjellstyremøte.

Foto: Ole Opseth. ID:578

Foto: Ole Opseth. ID:578

Protokollen fra tirsdagens fjellstyremøte er klar. Som vanlig finner du den under knappen styrearbeid.

Neste fjellstyremøte er den 15 mars, og da vil bl.a. søknadene om midler fra årets bidragsbudsjett bli behandlet. Ved fristens utløp var det innkommet 15 søknader, noe som viser at det er mange på statsallmenningen som holder på med spennende prosjekter og gode allmennyttige formål. 

Gasta Design