Oppdatering elgfall

Løvåsen nord har fått en kalv i dag og Seteråsen skøyt en 4 tagger okse på søndag. Johan Sverre Langsjøen sendte et bilde av et nylig utgravd bjørnehi med god utsikt over Sømådalen hvor han vurderer å tilbringe vinteren om det er ei stor flott binne som dukker opp der. Blir spennende å se om bjørnen holder seg i området og bruker dette hiet til vinteren eller om den graver seg et nytt. Er veldig interessert i sportegn etter bjørn og bjørnemøkk. Er det noen som finner bjørnemøkk gi beskjed til Bjørnar Johnsen på mobil 97063383. Møkka blir sendt inn til dna undersøkelse og resultatene blir brukt til bestandsregistreringen av bjørn i Hedmark. 

Gasta Design