Ingen elgfall i dag

Har ikke fått melding om noen elgfall i dag og været på mårran frista ikke til elgjakt. På viltstellområde I skøyt Røteigen en 4 tagger okse i går. 

Gasta Design