Om pris på sesongkort og innløsing av kort.

Vi publiserte en sak i går om hovedinnholdet i fjellstyrets vedtak om takseringsresultatet og konsekvenser for fuglejakta (sak 45.15). Vi gjorde da oppmerksom på at protokollen ikke var godkjent. Det medførete at vi feilinformerte om prisen på sesong/periodekort gjeldende fra 2 oktober. Beklageligvis sa vi at prisen reduseres til den samme som for ukeskort, hvilket er feil. Den opprinnelige prisen for sesongkortet ble vedtatt opprettholdt. Det betyr at de med slikt kort ikke kan påregne å få sin pris redusert. Det vi sa om fangstbegrensing på 1 fugl pr kort er imidlertid rett.  

De som ønsker å løse inn sitt kort å få penger tilbake, bes meddele dette til oss på e-post. Vi ber i så fall at kontonr der pengene skal settes inn oppgis i e-posten. Vi må ha beskjed om kort som ønskes refundert innen utgangen av den 7 september. Vi vil deretter overføre pengene til dem som vi har fått skriftelig beskjed fra og som har oppgitt kontonr for mottak av beløp. Muligheten til å løse inn kort gjelder også for turistbedrifter.

Gasta Design