Det blir fuglejakt med sterke begrensninger.

Fjellstyret behandlet på møte i går kveld saken om takseringsresultat og konsekvenser for fuglejakta. For mange er det knyttet stor spenning til akkurat denne saken. Som omtalt i et par tidligere saker på vår side, viser årets takseringsresultat for statsallmenningen en dårlig kyllingproduksjon og tetthet med fugl. Fjellstyret skulle derfor vurdere flere spørsmålsstillinger knyttet til dette. I prinsippet har fjellstyret 2 valg i en slik situasjon. Den ene er å stenge jakta, noe de har gjort flere steder rundt oss, eller å ha en sterkt begrenset jakt. Fjellstyret har valgt det siste, der det er en fangstbegrensing på 1 fugl pr ukeskort. For de med sesongkort/periodekort påligger det også en fangstbegrensing på 1 fugl pr kort. Samtidig endres prisen på disse slik at den tilsvarer prisen for ukeskort. For skogsfugl gjelder at brunfugl er fredet. Alle som har fått tildelt kort, får mulighet til å løse inn dette fullt ut, og gis samtidig rett til å trene hund på hele statsallmenningen i den perioden kortet skulle gjelde vederlagsfritt. Det vil ikke bli åpnet for ytterligere kortsalg utover de som allerede er forhåndssolgt. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at protokollen fra møtet ennå ikke er godkjent, men denne fil legges ut så fort den prosedyren er klar. Vi vil komme tilbake med mer om håndtering av innløsing og omgjøring av kort så fort som mulig. For de som allerede nå kjenner at de ikke ønsker et jakttilbud med såpass sterke begrensinger, eller at en ønsker å avstå fra å skyte fugl på grunn av lav produksjon og tetthet, kan gi oss beskjed i e-post: post@engerdal-fjellstyre.no.  

Gasta Design