Nytt tidspunkt for fjellstyremøte.

IMG_0551.JPG

Foto: Ole Opseth ID:468

Som tidligere annonsert er neste fjellstyremøte førstkommende onsdag. På grunn av at det er flere omfattende saker på agendaen, og fordi det er andre ting som skjer i styrerepresentantenes arbeidshverdag, flyttes møtet til kl 09:00 på onsdag morgen. Møtepapirer finner du som vanlig under knappen "styrearbeid" på denne siden.

Gasta Design