Fjellstyremøte 24 august.

Foto: Ole Opseth. ID:467

Foto: Ole Opseth. ID:467

Sommerferien er over for de fleste, og de hverdagslige rutiner begynner igjen. Så også med Fjellstyrets møtevirksomhet. Neste møte i Fjellstyret er førstkommende onsdag den 24 august kl 19:00 på Skrivargarden. Mange store saker for Fjellstyret også denne gangen, med bl.a høringsuttalelse til kommunens forslag om snøskuterløyper, opplegg for fuglejakta og tilleggsjord ved Valdalen gård for å nevne noe. Møtepapirene finner du som vanlig under knappen "styrearbeid" på denne siden. 

Gasta Design