Dagens elgfall

På Kvisla var det minus 14 på mårran og kaldt å væra elgjeger, heldigvis blei det fint i sola utover dagen. Var nok en del som avslutta litt tidlig etter ei ukes jakt og noen måtte nok slite med spekt elgkjøtt. Det har allikevel kommet melding om 4 elgfall i dag på statsallmenninga. Sømåkvolvet og Buvika har fått hver si fjorku og Lillebo 2 kalver. På bildet er det en rekordliten kalv som Gutulialaget skøyt, den var aleine og veide 14,8 kg. Denne kukalven hadde ikke overlevd vinteren, antagelig er den født seint og har mista mora si.

På den private delen har Røteigen skutt sitt andre tilleggsdyr som ble ei ku. LItt lengre nord har Hullbekkjølen fått en kalv.

Felt elg på statsallmenninga

Felt elg på viltstellområde 1 og 2

Gutulia.jpeg
Bjørnar Johnsen