Dagens elgfall.

Som bildet viser er det en fornøyd gjeng i Vurrusjølia vest, hvor yngstemann i laget skøyt en fjorokse i dag. Etter utdelinga av patroner gikk det mye bedre og det er nok ikke lenge før kvota er fylt der nå. Totalt er det felt 6 dyr på staten i dag. Kastflolia og Sundet har fått kalv, Storbekken ei ku og Snertnesset en fjorokse og de to laga har fylt kvota. Stenbekkhauga skøyt et tilleggsdyr i dag som var ei ku.

På privaten gjorde Rødaln seg ferdig med kvota med en fjorokse.

Felt elg på statsallmenninga

Felt elg på viltstellområde 1 og 2

Vurrusjølia.jpg
Bjørnar Johnsen