Nærmer seg elgjakttrekking!!

I mårra blir elgjakta trekt på Statsallmenninga i Engerdaln og det er mye snakk om elgjakt om dagen. Hvem har søkt og hvor mange innenbygdslag har søkt. Det er 35 lag som har søkt som innenbygds hvor over halvparten av jegerne må ha bostedsadresse Engerdaln. For å være godkjent som Engerdøl må flyttinga ha skjedd innen 25.09 året før. Trekkingsresultatet blir offentligjort i mårra kveld kl. 19.00 i Engerdal samfunnshus til glede for mange, mens noen nødvendigvis må dra skuffet hjem. 

Her er en oversikt over hvilke lag som har søkt med jaktlagsmedlemmer

DSCN5400.JPG
Bjørnar Johnsen