Midlertidige stengte skogsbilveier

«Som tidligere år er skogsbilveiene på statsallmenningen stengt i vårløsningen.  Dette blir gjort for å forhindre skader på vei og kjøretøy, og vi håper at dette blir respektert. Som bildet viser blir det tydelige spor i bløt vei, selv om det ikke er bilspor, men bjørnespor denne gangen. Og veiene er ikke stengt for bjørnetrafikk bare biler. Denne bjørnen hadde jaktet på en elg ved Lillebo i starten på denne uka og hvordan det gikk med elgen er uvisst. 

Det er vanskelig å forutse når veiene kan åpnes igjen, men dette vil skje etter hvert som de blir kjørbare.  Dette kan variere avhengig av beliggenhet og terreng.»

Hilsen Statskog ved Anne Hilde

 

DSCN6062.JPG
Bjørnar Johnsen