Nøkler funnet.

Vi har funnet et knippe med nøkler på parkeringsplassen ved Galthåen. Dersom du kjenner igjen nøklene kan du henvende deg til fjellstyrekontoret tlf 62459177.

Foto: Ole Opseth

Foto: Ole Opseth

Ole Opseth