Aktsomhet i trafikken.

Vi er inne i en årstid med høstmørke, glatte veier og dessuten en stor nato-øvelse pågående. Årstiden medfører også at mange dyr endrer trekk- og aktivitetsmønster. Vi vil derfor minne alle trafikanter om å ferdes hensynsfult og aktpågivende slik at alle kommer trygt hjem.

God helg og husk refleks på kveldsturen.

elg over vei.jpeg
Ole Opseth