Mye ulv og lite elgfall i dag

Foto: Bjørnar Johnsen ID:509

Foto: Bjørnar Johnsen ID:509

Har ikke fått noen bilder fra elgskogen i dag så det blir et bilde av storoksen fra Lerådaln felt tildligere i høst, et grovt og flott drømmegevir. Muligens er det dagens ulveobservasjoner som har forstyrra elgjegerne siden det bare har kommet inn melding om 3 elgfall og alle er på statsallmenninga. Er mange løshunder som ble koblet i dag når meldingene om ulveobservasjonene kom. Berget og Risbakken har skutt kalv og begge jaktlaga er ferdig med årets kvote, Berget var klar for mer jakt og tok tilleggsdyr med en gang. Vurrusjølia øst har skutt en fjorokse.  Er veldig takknemlig for alle meldinger omulveobservasjoner i dag, meldingene blir videreformidlet til elgjaktlagene som jakter i området og andre som jakter med løse hunder.

Felt elg statsallmenningen.
Felt elg vilt I og II.   

Gasta Design