Mange ulveobservasjoner i dag.

Foto: Arkiv ID:508

Foto: Arkiv ID:508

Har fått flere meldinger i dag om synsobservasjoner av en ulv. Klokka 10.15 ble en ulv sett mellom Engerdaln sentrum og Engerdalssetra, kl 12.30 ble ulven sett i Jotholla av elgjegere og det ble sporet og postert på den. Mens ulven ble sporet ble det ca kl 14.00 observert en ulv i veien vest for Byggbua på Drevsjømoen. En halv time seinere krysset den veien ved Femundsåsen med retning nordover, men her kom den ikke gjennom det nye reinsgjerdet og den dro sørover igjen. Det ble sporet på den i 3 km, men sør for villmarksgrenda mistet hunden sporet. Siste observasjonen av ulven var mellom Bjerta og Gløta kl 17.00 i efta. Er umulig å vite om alle observasjonene i dag er av samme ulven, men ut i fra tidsperspektivet kan man anta at det dreier seg om en ulv som er på vandring og forhåpentligvis vandrer den videre. Viktig at alle elgjegere som ønsker være med på lisensjakta på ulv registrerer seg i jegerregisteret og hos Fylkesmannen i Hedmark sin ulvetelefon.

Gasta Design