Møteprotokollen er klar.

Møteprotokollen fra forrige fjellstyremøte den 12 november er klar. Du finner den under fliken Fjellstyrepolitikk - sakspapirer og møtereferater.
Neste møte i fjellstyret er den 15 desember. 

Gasta Design