Den enes død..

Foto: Jan Nordvålen

Foto: Jan Nordvålen

Som de fleste kjenner til, kan naturen være ganske rå. Noen må gi tapt for at andre skal overleve. Slik fungerer det. Det man ikke så ofte tenker over, er at også rovdyr kan bli føde for andre rovdyr. I dag fikk vi se et eksempel på nettopp det på Sorksjøen. En voksen kongeørn hadde hatt en vellykket jakt på en rødrev utpå isen, og da oppsynet fikk øye på de, satt kongeørna og koste seg med ferskt revekjøtt. Det hadde skjedd nokså langt utpå sjøen, men i teleskopet kunne jeg se at det hadde vært en liten kamp utpå isen før reven til slutt hadde måttet gi tapt for ørnas klør. Bare havørna er større enn kongeørn av våre rovfugler, kongeørna har et vingespenn på over to meter. Dietten varierer etter årstida, men de vanligst påviste byttedyrene er hare, skogsfugl og rype, rev, reinkalver, lam og ulike åtsel.

Gasta Design