Motor på båten - hvilke regler gjelder?

Foto: Arne Elgaaen. ID:103

Foto: Arne Elgaaen. ID:103

Pinsehelga står for tur og de fleste vann i Engerdal er isfri, med unntak av en del fjellvann. Mange har allerede satt ut båten, mens noen kanskje har tenkt å gjøre det i helga. Vi benytter sjansen til å minne om hva som gjelder for bruk av motor (herunder også el-motor) som framdrift på båten. I Engerdal er det en kommunal forskrift, hjemlet i "Motorferdselsloven", som regulerer dette. Den kommunale forskriften sier at du kan bruke motordrevet båt på følgende steder: 

  • Strekningen Isteren - Nøstra i Sømåa.
  • Innsjøende Femunden, Langsjøen, Grøvelsjøen, Isteren, Fjellgutusjøen, Vurrusjøen og Engeren.
  • På Gutulisjøen i forbindelse med garnfiske og lovlig storviltjakt, samt ved drift og tilsyn av Gutulisetra.
  • I Galtsjøen og Galthåen samt Fløtningssjøen er det tillatt ved lovlig fiske

Merk da at f.eks nedre del av Femundselva ned mot Trysil grense og Litl-Engeren er det ikke tillat med motor på båten. På disse nevnte steder der du kan bruke motor på båten, er det maks motorstørrelse på 40 hk som gjelder, med unntak av Femund der det ikke er restriksjoner på motorstørrelsen. Videre er det hastighetsbegrensninger på maks 20 knop på Femund, Isteren, Engeren og Grøvelsjøen. De andre sjøer og strekninger nevnt over er det maks 10 knop som gjelder. Uavhengig av dette er det maks 5 knop om du er 100 meter eller nærmere land.  

Foruten den kommunal forskriften er det også flere andre regler å notere seg for den som ferdes med båt. For barn under 16 år gjelder det at båten har under 10 hk motor og at det ikke er mulig å kjøre fortere enn maks 10 knop (som er 18,5 km/t).

Fører du båt som har lengde over 8 meter eller har motor mer enn 25 hk, og du dessuten er født etter 1 januar 1980 må du ha båtførerbevis. 

Til slutt legger vi til at alle som ferdes i båt (herunder kano, kajak m.m.) under 8 meter, både barn og voksne, nå skal ha flyteplagg (redningsvest).

Det er med andre ord litt å holde styr på, men slett ikke umulig. God båttur!

Gasta Design