Bjørnene er i farta

Foto: Bjørnar Johnsen ID:102

Foto: Bjørnar Johnsen ID:102

Det har den siste tia vært mange bjørneobservasjoner i Engerdal. Det startet med en observasjon sør-øst for Kvilten den 26/4 og samtidig ble det sett ei binne med 3 fjorårsunger på Storvonsjøen i Femundsmarka, denne bjørnefamilien dro til Sverige og etterhvert inn i kalvingslandet for tamrein, der ble fjorårsunga avliva fra helikopter under skyddsjakt for å unngå mer skader i reinflokken under kalvinga. Kvelden 4/5 ble det sett ei binne med 3 unger i veien ved avkjøringa til Gutulia, unga er antagelig 2 åringer som har liggi i hi sammen med mora si i vinter. Vanligvis ligger unga bare en vinter sammen med mora si, men kan også i noen tilfeller ligge en vinter til sammen med mora. Den 5/5 ble det sett en bjørn på Granbergveien og den 7/5 var det en bjørn på viltkameraet ved Kraggbua i Granberget. Den 8/5 ble det sett en i veikanten ved Gløtvola. På Sorken var det en bjørn på jordet kvelden den 11/5 og morgenen etter var den også på samme jordet, muligens det er den samme som Alf Åhren så ved Skinnarodden samme morgenen. Midt på dagen 13/5 var en liten bjørn på tur rundt husa i Femundsundet før den svømte over Femundselva. Bildet viser et bjørnehi øst i Bittermarka mellom Litlfjellet og Skjeggemurufjellet hvor det har liggi ei binne i vinter hvor hu har født 3 unger. Dette ligger på Trysil sia, men det var Engerdølene Anne Marie og Jonny Lillestu som fant ferske spor etter bjørnefamilien når dem var ute på skitur på skaran fra Lillerøåsen til Skjeggemuren 9/5. Melding om spora ble gitt til rovviltkontaktene i SNO som bakspora familien og fant hiet og mye hår som kan brukes til dna bestemme hvem binne dette var. Det var et dårlig hi hvor det var gravd et hull inn i bakken, men det ser ut som binna har liggi oppå bakken og bare latt seg snø ned og i denne snøhulen har hu født 3 unger i vinter. 

Spora etter bjørnefamilien

Gasta Design