Militærøvelsen Trident Juncture

Som mange har fått med seg så vil det bli en større Nato-øvelse i distriktet utpå høsten. Det er mange som er spent på i hvilken grad dette vil ha innvirkning på oss lokalt. Vi har fått en del informasjon, men øvelsen er enda ikke i detalj ferdig planlagt, og mange har sikkert sett militært personell i området den siste uka. Og det er ganske riktig personell som er ute i felt for å planlegge øvelsen. Det er ingen tvil om at det for Engerdals del vil bli svært merkbart i perioder, mest langs, og i nær tilknytning til veier, men naturligvis noe i terrenget også. Øvelsen er inndelt i tre faser. Hovedøvelsen, da vi vil merke det aller mest og da det skal foregå "kamphandlinger" er i perioden 25. oktober til 7. november. Men vi vil ha militær aktivitet i området fra ca 10. september til 7. desember. Men før og etter øvelsen vil det være mest aktivitet i forbindelse med transport av materiell og personell. Så i hele denne perioden kan det være lurt å legge inn noe ekstra tid når du skal ut og kjøre. Så da vil det i hovedsak være mest merkbart langs veiene. Det skal i våre områder være mellom 7 og 8 tusen mann, og 100-200 pansrede kjøretøy. I tillegg vil det også være økt aktivitet av både helikoptere og jagerfly. Hovedparten av disse er tyske soldater, men også svenske og franske styrker er representert, blant annet. Fjellstyret har naturligvis svært liten påvirkningskraft på denne øvelsen, så det er sannsynlig at elg- og småviltjakta kan bli berørt i enkelte områder. Men som sagt så skal hovedaktiviteten foregå nokså veinære, men det blir nok en del dunder og brak. Det er kun snakk om en ukes tid at sjølve øvelsen skal foregå, så da får man prøve å legge opp jakta der etter de to helgene det er snakk om.

HV har hatt en rekke informasjonsmøter i de berørte områdene, og presentasjonen fra disse møtene kan ses her. Forsvaret har også en side der du kan lese litt mer om øvelsen. Den finner du her. 

Hvis du ønsker å komme i kontakt med forsvarets Skade- og miljøverngruppe for å rapportere om skader på privat eiendom eller materiell, eller ønsker å varsle om særskilte ting som bør hensyntas, kan du komme i kontakt med de på tlf 400 38 526 eller på mail mbo@mil.no 

Foto: Forsvaret

Skjermbilde 2018-06-22 kl. 13.20.49.png
Jan Nordvålen