Merking av fiskeørnunger.

Foto: Hilde Methi ID:660

Foto: Hilde Methi ID:660

Den årlige ringmerkinga av fiskeørnunger er gjennomført og det ser ut til å være en bra produksjon av unger i år. Signe og Iver syntes det var spennende å være med på merkinga av denne ungen ved Drevsjø. Denne reirplassen i toppen av ei furu i nærheten av Drevsjø er brukt i mange år. Fiskeørna er veldig trofaste og kommer igjen til furua si år etter år, etter et vinteropphold i Middelhavsområdet og tropisk Vest-Afrika. Det er fiskeørnekspert Ole Petter Blestad fra Trysil som står for den årlige ringmerkinga i Engerdaln med litt hjelp fra fjellstyrets ansatte  

Gasta Design