Liten, men lur bjørn

Foto: Viltkamera Steinar Hugubakken ID:136

Foto: Viltkamera Steinar Hugubakken ID:136

Er stadig vekk meldinger om observasjoner av bjørner og elgjeger Steinar Hugubakken på Storbekken ble overraska når han skullle sjekke et viltkamera som står sør for Elgå på fredagen. Når han kom fram til saltsteinen lå den på bakken og forklaringa fikk han når bildene blei sjekka. Det var en liten bjørn som er glad i salt og ikke rakk opp til saltsteien, og da var løsningen enkel. Bjørnen gnagde av bjørkestokken hvor saltsteinen var festa og det ble enkelt å være bjørn med sans for salt. Fornøyd bjørn.  

Forrige søndag ble det sett en bjørn i Vurrusjølia og dagen etter mandag 15. juni ble det sett en bjørn nedi Skarven på mårran og en halvtime etterpå ble sikkert den samme sett ved innkjøringa til EBUS. Og bare en time seinere ble nok den samme bjørnen sett enda en gang av flere ved Storøya. 

Gasta Design