Blir det dårlig skogsfuglproduksjon?

Foto: Viltkamera ID:139

Foto: Viltkamera ID:139

Det har i våres blitt satt ut 3 viltkamera ved røyer som har liggi på egg. Røya på bildet hadde lagt egga ved siden av denne tømmerstokken som hadde blitt liggende igjen etter hogginga ved Sørsjøen i vinter. De 6 egga ligger under halefjæra på røya og 11. juni ble det klekt kyllinger og på dette bildet kan man se en kylling som titter fram. Seinere på dagen forlater røya redet og det ligger igjen 3 egg som har klekt og 1 egg som ikke har klekt. De 2 siste egga er borte og det er ingen bilder som viser hva som kan ha skjedd med dem. På dette bildet forlater røya redet med 3 kyllinger som ikke er så lett å se ved første øyekast. Reiret med 7 egg i Bergeveien blei røva og alle egga er borte, ble desverre ingen bilder av syndern, men antar det har vært en rev eller mår som har tatt med seg egga. Reiret på Blakkstøtlandet med 7 egg klekte mellom 15. til 21. juni, men her var det funksjonsfeil på kameraet og det ble ikke noen bilder. Her lå det igjen 3 egg som ikke hadde klekt. Ved Litlbuvika vest for Sorken hadde ei røy 8 egg, men det ble røva før vi rakk få opp kameraet ved reiret. Torfinn Jahren fra Evenstad som er leder for dette forskningsprosjektet kan fortelle at hittil i år har prosjektet overvåket ca 15 reir i skogen (2 orrfugl) – lite fugl, få reir. I tillegg til mye røving viker det som om hønene er i dårlig form. Vi har 4 tilfeller av høner som tilsynelatende forlater reiret i tillegg er det færre egg i hvert reir enn ett gjennomsnittlig år. 

Gasta Design