Få elgfall i dag

Har vært stille på mobilen i dag med bare 6 elgfall, men et lag er allerede ferdig med kvota og tatt tilleggsdyr det er Stenbekkhauga hvor Kasper Sundet og Erik Johnsen begge debuterte som elgskyttere i dag. På bildet er det Kasper med en fin okse og Erik fikk en kalv. Trolltjønnåsen og Lillebo har fått ku. Mulig det har vært lei tåke noen steder i dag og spesielt i Bjønnberga og Galtåsen sør som begge har feilskytinger i dag, begge med okser som har vært for store.

På viltstellområde 1 har Rødaln fått en piggokse og Engeren vest en 4 tagger okse.

På viltstellområde 2 har det ennå ikke kommet melding om noen elgfall i dag.

Felt elg på statsallmenninga

Felt elg på viltstellområde 1 og 2

Foto: Bjørnar Sundet

Foto: Bjørnar Sundet

Bjørnar Johnsen