Dagens elgfall

Etter kraftig påtrykk fra Blakkstøtlandet kommer oppdateringa litt tidligere i kveld. Det er felt 9 elger på statsallmenninga i dag og i tillegg var det en fjorokse på Løvåsen nord som ble felt i går som ikke kom med i gårsdagens oppdatering. Det er felt to fine okser i dag en 13 og en 12 tagger og det skjedde i Hovdlia og Skjærbekkdaln. Lillebo fikk en piggokse i efta som ble lokka fram av geitebonden som tydeligvis kan mer enn å lage god geitost. Galtåsen sør har fått en liten okse med 9 tagger. Berget har fått ei ku og Jotholla ei fjorku. Risbakken og Stenbekkhauga fikk fjorokse og Lillebo fikk en kalv i tillegg til piggoksen.

På den private delen har Sameieskogen fylt kvota med en fjorokse og tatt tilleggsdyr. Engeren vest fikk også en fjorokse. Hullbekkjølen har fått ei fjorku og Brustadlaget i Kvitvordlia en kalv. Vestlia dro også til med en 12 tagger i dag med hjelp av en Jamthund. På bildet er det en fornøyd jeger fra Vestlia.

Felt elg på Statsallmenninga

Felt elg på vilt 1 og 2

Foto: Erik Nordgård

Foto: Erik Nordgård

Bjørnar Johnsen