Klopping ved Båthusberget

Foto: Jan Nordvålen

Foto: Jan Nordvålen

Denne tida av året er som regel travel for oppsynet, da det er mange gjøremål som må ordnes på vinterføre. I disse dager kjøres det blant annet ut kloppingsmaterialer til stien(e) mot Båthusberget. Tilsammen blir det kjørt ut mellom 400 og 500 meter med plank som skal legges på plass da vi får barmark igjen. Slike tiltak blir gjort på en del steder med mye trafikk av fotturister, slik at en sparer terrenget for slitasje. Det blir som regel lagt ut på bløte plasser, for å hindre at myra "punkterer". Så det er en fordel for terrenget, og det er en fordel for vandreren, da det blir fint og tørt å gå på.

Gasta Design