Årets kalking er avsluttet

Foto: Jan Nordvålen

Foto: Jan Nordvålen

Hvert år kalker fjellstyret en rekke vann på Statsallmenningen. Mengden kalk avgjøres på grunnlag av vannprøver som blir tatt vår og høst. Med naturlig mye sure bergarter med dårlig evne til å nøytralisere eventuell sur nedbør, er området sårbart for forsuring. Heldigvis er tendensen slik at det går rette veien, og behovet for kalking blir mindre og mindre. I år har vi hatt mindre kalkmengde enn tidligere. I Femundsmarka ble det i år spredd ca 30 tonn kalk, fordelt på områdene Kraslan og Røvolfjellet. Man er avhengig av godt føre og bra vær uten for mye vind for å få spredd kalken. Dette klaffet i forrige uke slik at vi fikk spredd den før føret ble for dårlig. Bildet til høyre viser den nye og den "gamle" oppsynsmannen i Femundsmarka, Tore Stengrundet til venstre, og avtroppende Torfinn Slettvoll til høyre.

Kalkspredning på Store Røvôltjern.

Gasta Design