Klart for fjellstyremøte 3 juni.

Foto: Ole Opseth ID:110

Foto: Ole Opseth ID:110

Den 3. juni kl 19:00 er det klart for fjellstyremøte igjen på Skrivargarden. Dette er siste møte før sommeren og neste møte blir i slutten av august.

Innkalling og saksframlegg kan du lese under menypunktet "Styrearbeid". Det er en rikholdig og interessant sakliste også denne gangen. Bl.a. skal fjellstyret på prinsippielt grunnlag diskutere saker etter §13 i Fjelloven som omhandler salg av statsallmenningsgrunn. En annen sak av stor interesse er selvfølgelig kvoter og lokale bestemmelser for elgjakta 2015. En tredje godbit som er verdt å nevne er høringsuttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om etablering av Kvitvola vindkraftverk.  Fjellstyrets møter er åpne, så det er muligheter for å komme å høre på.  

Gasta Design