Justering dyregrupper i felt elg skjema

Det er med all tydelighet en del små elger på statsallmenninga. Lensmannsberget meldte inn to fjorokser, men det viste seg at den ene var en voksen piggokse på 130 kg og fjorkua Lensmannsberget skøyt forige helg veide 89 kg. Kastflolia meldte om en fjorokse i går og det viste seg være en okse på 107 kg som er en meget lav vekt for voksen okse. Kastflolia hadde også ulvespor i går etter muligens to ulver. Stenbekkhauga meldte inn en fjorokse forrige helg med 5 tagger, det viste seg å være en voksen okse på 125 kg og den går da som ungdyr.

Gasta Design