Ingen gaupejakt til vintern i Hedmark

Rovviltnemda i Hedmark hadde møte 14. novemer og anbefaler at Miljødirektoratet ikke åpner for kvotejakt i vinter. Den gjennomsnittlige gaupebestanden for de tre siste år er på 5,3 ynglinger og bestandsmålet er 10 ynglinger i Hedmark. Roviltnemda har ikke myndighet til å ta en beslutning når bestanden er under bestandsmålet, men miljødirektoratet vil mest sansynlig følge rovviltnemdas innstilling ifølge Ståle Sørensen. 
Protokoll møte 14.11

Gasta Design