Jervregistreringa er i gang.

Foto: Bjørnar Johnsen ID:54

Foto: Bjørnar Johnsen ID:54

Årets jervregistrering er i gang, men mye vind i fjellet med skare og lite snø har gjort det krevende så langt å spore opp jervyngliger. Bildet er fra ei snøfonn i Kvitvordaområdet hvor jerven har gravd seg ned og muligens har valper. Denne lokaliteten vil få flere besøk og etterhvert vil vi forhåpentligivs få svar på om dette er et ynglehi. Jervetispene har forskjellige strategier, men vanligvis flytter dem valpene flere ganger utover våren. Er det noen som observer jervetrafikk i et område er Bjørnar Johnsen veldig interessert i meldinger om dette. Er det mye jervetrafikk i et område kan det være en yngleplass, men det kan også være et lager av mat som jerven har gjemt unna eller et kadaver.

Gasta Design