Elgkadaver på Skjervagen

Foto: Bjørnar Johnsen ID:57

Foto: Bjørnar Johnsen ID:57

Tormund Elgåen var ute og prøvde fiskelykken på Skjervagen her om dagen og ute på isen lå det en død elgokse. Tormund meldte ifra til fjellstyret som var ute og sjekka kadaveret i dag. Elgen lå på magan med beina strekt ut og det ser ut som den har dratt seg fram ca 20 meter før den har gitt opp. Har vært åtseletere og spist litt på hue og halsen og bakre deler av elgen. Ser ikke ut til at den er drept av rovdyr, en teori kan være at det har vært glatt på isen og den har sklidd og ødelagt bekkenet. Elgen var delvis spekt og det var vondt å flå hele elgen for å finne dødsårsak. Var bra med jervspor i området så jerven kommer til å ha gode tider her i lang tid framover om det da ikke skulle komme en bjørn og forsyne seg. For en vårsulten bjørn varer ikke et elgkadaver lenge. Bjørnar Johnsen (97063383) i fjellstyret er rovviltkontakt for Statens naturoppsyn i Engerdal og er veldig interessert i meldinger om bjørnespor på vårsnøen. Ved melding om bjørnespor vil det bli forsøkt å bakspore bjørnen for å finne hiet eller møkk fra bjørnen. Bjønnsmøkka blir sendt inn til dna-analyse og blir brukt til bestandsregistrering av bjørn i Norge.

Gasta Design