Innsamling av ryper og orrfugl i Engerdal

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) driver en landsomfattende kartlegging av tungmetallnivå i hønsefugl. I den forbindelse ønsker de å kjøpe liryper fra området Kvisla/Kvitvola samt både lirype og orrfugl fra området øst for Femund. De er primært interessert i voksen fugl, men ungfugl kan gå. De betaler en liten slant for fuglen (kr 175,- for voksen og kr 80,- for ungfugl), så ønsker du å hjelpe forskningen med dette gjør du følgende: fuglen merkes og legges i papir(-pose) for avkjøling i sekken for deretter å legges i plastpose og fryses snarest mulig etter felling. Fuglen sendes i frossen tilstand og godt innpakket (f.eks i avispapir) til NINA. For nærmere info om prosedyrer o.l. kontaktes Hans Chr. Pedersen på telefon 73801400 eller hans.pedersen@nina.no

Resultatene fra tidligere kartlegginger er publisert i NINA Oppdragsmelding nr 137 og 782, som du finner på deres hjemmeside.

Gasta Design