Innkalling til fjellstyremøte 15 mars.

Foto: Arkiv/ Ole Opseth. ID:337

Foto: Arkiv/ Ole Opseth. ID:337

15. mars er det klart for nytt møte i Fjellstyret. Møtet begynner kl 19:00 og avholdes på Skrivargarden på Drevsjø. Det er en fyldig sakliste, og det er bidragssøknadene som skal behandles. I år var det gledelig mange søknader til Fjellstyrets Bidragsbudsjett, hele 18 stk. Ramma på bidragsbudsjettet ble vedtatt tidligere og er i år på kr 646 000,- og det er disse midlene - som stammer fra tidligere års overskudd i fjellkassa - som skal fordeles blandt søkerne på møtet. I tillegg skal fjellstyret ta stilling til evt videreføring av leieavtale for dressurområde ved Sølenstua og kommunens forslag til hjorteviltplan. Innkalling til møtet og administrasjonens saksframlegg kan du lese under knappen styrearbeid på denne siden.

Gasta Design