Glemt Fiskegarn?

Foto: Bjørnar Johnsen ID:360

Foto: Bjørnar Johnsen ID:360

Har noen glemt hvor garnet ble satt ut? Dette garnet blei funnet i dag sør/vest for Sorken på vestsia av Femund. Det har stått ute hele vinteren og fangsta, det var 1 levende lake og to laker som var godt mørna i tillegg til noen siker som gikk i oppløsning når garnet ble dratt opp gjennom isen. Er greit å ha luktesans godt under middels når slike fangster skal opp på isen. Er det noen som savner garnet og fangsten er det bare ta kontakt med fjellstyret, alt ligger inne på kontoret hvor Merete passer på herligheten...

Gasta Design