Hva er hvor og hvem er hva?

Foto: Merète Trangsrud/Ole Vangen ID:367

Foto: Merète Trangsrud/Ole Vangen ID:367

Vi opererer med, og skriver om, Engerdal kommune, statsallmenningen, viltstellområde 1,2,3 og 4, Statskog og Fjellstyret, fjelloppsyn og naturoppsyn, nasjonalparkstyret og nasjonalparkforvalter, grunneier og forvalter. Og det kan råde en viss usikkerhet i hva som er hva og hvem som gjør hva. Det er heller ikke så rart da mye av dette er det samme og vi utfører mange av de samme oppgavene. Vi har nå prøvd å utrede forskjellene og hvem som er de rette instansene i ulike sammenhenger.

Dette kan du lese om her.

Gasta Design